Primers passos amb el Representa i com t’ajudem

El servei Representa permet disposar d’un Registre Electrònic d’Apoderaments en el marc del que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, de tipus col·laboratiu. La implantació d’aquest registre, però, suposa un repte organitzatiu important per als ens, i per aquest motiu, des del grup juridico-organitzatiu de Representa, vam elaborar la Guia d’implantació del Representa, que us vàrem presentar el passat setembre de 2021.

Un cop implantat el servei, per ajudar-vos en la gestió del mateix us recordem que teniu a la vostra disposició el Portal de suport de Representa, on trobareu les FAQs dels principals dubtes sobre la creació de representacions.

Com ja sabeu, el servei consta de dos entorns, un destinat als treballadors públics per prestar assistència a la ciutadania i gestionar les representacions, i un destinat a la ciutadania i les empreses on poden gestionar directament les seves representacions. En aquest sentit, doncs, a banda del portal de suport esmentat anteriorment, també està disponible el Portal de Suport de Representa per a la ciutadania. Aquí ciutadans i empreses trobaran els passos per donar d’alta una representació per via electrònica, i també resposta a dubtes freqüents com ara requisits tècnics o vigència màxima de les representacions.

Així doncs, si sou un ens públic i rebeu consultes per part de la ciutadania sobre la gestió de la representació per via electrònica, teniu l’opció d’adreçar-los al Portal de Suport de Representa per a la ciutadania.

X