Poden la ciutadania i les empreses donar d’alta representacions per via telemàtica?

El Registre Electrònic d’Apoderaments de les Administracions Públiques catalanes, Representa, té dues interfícies, el portal d’empleat públic (on la ciutadania pot exercir el seu dret a sol·licitar i gestionar representacions a través d’un treballador públic) i el portal de ciutadania (on la ciutadania i empreses poden sol·licitar i gestionar directament les seves representacions).

En relació amb aquest últim portal, els usuaris poden:

  • donar d’alta representacions
  • consultar representacions
  • acceptar representacions
  • modificar les dades de contacte
  • donar de baixa representacions

En relació amb l’operativa d’aquest portal, podeu trobar més informació a:

Essent el portal de suport per a la ciutadania el següent: Portal suport ciutadania (https://suport-representa-ciutadania.aoc.cat/hc/ca)

En aquest sentit, doncs, els ens usuaris del servei Representa, entre un dels primers passos (https://suport-representa.aoc.cat/hc/ca/articles/4417809786769-Comencem-amb-el-Representa) a realitzar un cop se’ls comunica que l’alta ha estat realitzada, és publicar l’adreça del portal Representa per a la ciutadania a la seva seu-e per si la ciutadania i empreses volen sol·licitar i/o gestionar representacions.

X