Nou servei de comunicació de la interposició de recursos especials/reclamacions en matèria de contractació davant el TCCSP a EACAT

El Departament d’Economia i Finances, a partir de l’1 de juny, publica el servei ECO – Interposició de recursos/reclamacions davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que substitueix l’anterior ECO – Recursos contractuals a resoldre pel TCCSP.

És molt important que els gestors dels ens locals i departaments de la Generalitat assignin permisos al nou servei, per als usuaris que hagin de realitzar les trameses.

Amb la nova tramitació es permetrà la tramitació totalment telemàtica mitjançant un nou formulari específic.

X