Notificació electrònica: de dipositada a practicada

L’e-NOTUM permet l’enviament de notificacions i comunicacions electròniques de forma segura. En publicacions anteriors hem parlat sobre com enviar una notificació.

Un cop la notificació ha estat dipositada (que implica que ja s’ha emès i registrat correctament), ja és accessible per part de la ciutadania o empreses destinatàries.

És important conèixer les dades a les quals està associada la notificació enviada per poder accedir al contingut de la mateixa. De totes maneres, aquesta informació es troba parcialment anonimitzada per protegir les dades personals dels i de les destinatàries,  en el correu d’avís de recepció de notificació, on també es pot consultar amb quin mitjà es pot autenticar el destinatari per accedir a la notificació i que aquesta canviï a l’estat de practicada. En la següent FAQ es recullen els aspectes principals a tenir en compte a l’hora d’accedir a una notificació electrònica.

S’han identificat una sèrie d’errors recurrents en l’accés a la notificació; que es troben recollits en la FAQ Errors més comuns en accedir a una notificació. Si heu enviat una notificació i el destinatari té problemes per accedir-hi, podeu ajudar-lo fent-li arribar les dues FAQ esmentades.

Des del Consorci AOC estem realitzant canvis en la plantilla estàndard del correu-e d’avís per millorar la comprensió de la informació i facilitar l’accés dels i les destinatàries a les notificacions electròniques, canvis dels quals us informarem en breu. Entre ells, hi haurà la inclusió d’aquestes dues FAQs esmentades.

Trobareu aquestes i altres casuístiques recollides en el Portal de suport e-NOTUM Ciutadania.

X