Migració del servei de delimitacions municipals de l’antic Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques al Departament de la Presidència

En data 13 de maig de 2022 es trasllada el servei corresponent a les delimitacions municipals, que es gestionava des del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública al Departament de la Presidència, atès que és l’òrgan competent en la tramitació dels expedients inclosos en aquest servei.

Així, doncs, el servei GAH – Delimitacions municipals passa a dir-se PRE – Delimitacions municipals (trameses antic GAH-PDA) i conviurà al catàleg de serveis de Presidència amb el servei ja existent al Departament anomenat PRE – Delimitació de termes municipals.

En aquest sentit, tots aquells expedients iniciats des de l’antic servei GAH – Delimitacions municipals i que encara estan en tramitació es trobaran dins del nou servei PRE – Delimitacions municipals (trameses antic GAH-PDA) fins a la seva finalització.

X