La Plataforma de Serveis de Contractació pública incorpora noves funcionalitats

La versió 6.26.0 de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública que es va posar en marxa a producció la tarda del 31/01/2022, incorpora una sèrie de canvis visibles pels usuaris del servei. A continuació destaquem els més rellevants que podeu consultar de forma detallada al document de novetats enllaçat:

  • Canvi en la integració amb el mòdul de notificacions i comunicacions electròniques (eNotum): nova interfície per crear i fer seguiment de les comunicacions/notificacions enviades des de la PSCP.
  • Modificació dels literals dels indicadors de fons europeus a les dades bàsiques de l’expedient i al Portal de la PSCP per indicar que es tracten dels fons de recuperació NextGeneration EU.
  • Incorporació de la funcionalitat d’accés exclusiu en els contractes específics de Sistema dinàmic d’adquisició (SDA)
  • Noves funcionalitats i millores incorporades a les eines de licitació electrònica (Sobre digital):
  1. Descàrrega de sobres tancats xifrats
  2. Limitar les resentació d’UTE en els procediments BAM o Específic SDA

Per a més informació podeu consultar el document:

PSCP – novetats de la versió febrer 2022.

X