L’e-TRAM 2.0 incorpora nous tràmits i “El Meu Espai” es renova

En els proper dies, s’incorporaran millores funcionals i correctives al servei e-TRAM 2.0 i “El meu Espai”.

Actualment el servei e-TRAM 2.0, que es troba actiu a 225 ens, ja ha superat els 100.000 tràmits realitzats i compta amb un catàleg d’una cinquantena de tràmits disponibles amb capacitat d’autogestió per part dels ens usuaris.

De la seva banda, “El meu espai” estàs disponible com a carpeta ciutadana interadministrativa a més de 800 ens, i des de l’inici del servei (15 d’octubre de 2020) ja s’han superat els 200.000 usuaris, les 500.000 sessions i el milió de pàgines vistes.

Durant aquest any seguim treballant tant en la millora de les prestacions d’ambdós serveis com, en el cas concret de l’e-TRAM 2.0, en fomentar-ne la migració de la versió 1.0. És clau comptar amb la vostra proactivitat a l’hora de potenciar la migració a aquesta nova versió, de manera que podeu fer-nos un correu electrònic (indicant-nos una persona de contacte) a dinamitzacio@aoc.cat, i tant aviat com ens sigui possible ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de poder prioritzar-lo i agilitzar-ne la migració. 

Millores previstes a l’e-TRAM 2.0  

 • S’incorporen 5 nous tràmits al catàleg
 • Alta al Padró Municipal d’Habitants
 • Devolució de fiances per obres  
 • Pròrroga de llicència d’obres 
 • Certificats de Règim Urbanístic   
 • Casament civil

Tots ells a partir del desplegament es trobaran disponibles per a seva activació. Recordeu que a e-TRAM 2.0 l’activació la feu els propis ens des de l’entorn d’edició. 

 • S’actualitza i millora el contingut de les fitxes i dels formularis dels tràmits associats a LOPD

Amb la participació tant de l’assessoria jurídica i de la Delegada de Protecció de Dades s’ha fet un treball intens d’ajust dels diferents tràmits per a millorar-ne el contingut i les especificitats.

 • Es redueix el nombre de caràcters de la “Breu descripció a instància genèrica”

Per a fer-ho més pràctic a nivell dels registres, que en molts casos recollien aquesta informació al camp “Assumpte” s’ha reduït la longitud per a deixar-la a màxim 200 caràcters.

 • Es millora la relació del catàleg de tràmits FUE amb Canal Empresa

Per així fer més òptimes les consultes de les dades que ens fan des de Canal Empresa.

 • S’integra e-TRAM 2.0 amb el servei REPRESENTA

Els tràmits d’e-TRAM 2.0 comptaran en breu amb una casella que els permetrà validar una representació amb el servei REPRESENTA. En aquesta versió ja hem desplegat a producció aquesta integració, i en breu iniciarem un pilotatge perquè en poques setmanes es pugui activar aquesta casella automàticament en tots els tràmits. En aquest sentit, quan la ciutadania usi representa com a mètode de gestió de representacions i apoderaments, l’ens rebrà al registre d’entrada (via MUX Descàrrega) un adjunt més amb les evidències de la representació realitzada.

Us deixem una imatge de la nova pantalla que estarà disponible un cop finalitzin els treballs de pilotatge:

Millores previstes a “El meu espai”

En el cas de “El meu Espai” també s’està treballant per a dotar-lo de més i millors serveis, com ara avançar en un “hub de carpetes” que fomenti que els ens puguin publicar la informació d’actuacions i expedients de les seves pròpies solucions (registre, expedients…), avançar en serveis que fomentin la proactivitat de les administracions públiques vers la ciutadania, o com en aquest proper desplegament, començar a renovar-ne la imatge.

 • S’avança en un redisseny del servei

Aquest redisseny s’anirà desplegament paulatinament en les diferents pantalles en els propers desplegaments, però de moment ja podreu trobar els primers canvis implementats en algunes de les pantalles, com per exemple a la mateixa portada (“home”):

 • Es millora a la informació associada als ens i serveis disponibles a “El meu Espai”, així com aspectes de navegabilitat

A nivell de la ciutadania, i mitjançant l’accés a un informe més visual, ara és més fàcil per a la ciutadania interpretar les ens que mostren dades al servei.

També s’han fomentat millores en aspectes de navegabilitat com fet una revisió de la comunicació inclusiva.

Quan realitzarem els treballs de desplegament ?

La previsió és que les tasques de desplegament d’aquesta nova versió es facin el 4 de maig de 2022 de 14 a 17 hores. És possible que durant la jornada es puguin produir talls de servei de caràcter puntual. Disculpeu les molèsties que aquest desplegament us puguin ocasionar.

X