Es publiquen 3 serveis per a les comunitats d’usuaris o de regants ja constituïdes, a EACAT

Les comunitats d’usuaris d’aigua o de regants ja constituïdes podran tramitar per EACAT, les modificacions en els Estatuts o Conveni, les extincions i les acreditacions dels nous nomenaments.

Els serveis que hem publicat són:

  • ACA – Acreditació de la constitució i el nomenament dels càrrecs d’una comunitat d’usuaris d’aigua o de regants
  • ACA – Extinció una comunitat d’usuaris d’aigua o de regants
  • ACA – Modificar els Estatuts o el Conveni d’una comunitat d’usuaris d’aigua o de regants

X