Es publica el servei”ACC – Ajuts a productors de materials vegetals de reproducció per inversions de bioseguretat en vivers” a EACAT

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural obre la convocatòria d’ajuts a determinats productors de materials vegetals de reproducció per a inversions de bioseguretat en vivers corresponents a 2022 (ref. BDNS 619743).

Els beneficiaris d’aquesta subvenció, entre altres requisits, hauran de complir ser operadors professionals inscrits com a productors al Registre d’Operadors Professionals de Vegetals (ROPVEG) i, per tant, autoritzats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a produir Materials Vegetals de Reproducció (MVR).

Posen ser objecte de subvenció les inversions regulades per aquestes bases, sempre que s’hagin realitzat en posterioritat a la presentació de la sol·licitud:

  • Instal·lació o modernització d’estructures i malles, i altres infraestructures addicionals per protegir els llocs de producció de materials vegetals de reproducció contra la introducció d’insectes vectors de plagues quarantenàries.
  • Instal·lacions d’equips de tractament per mitjà de termoteràpia en vivers de vinya.

El període d’execució de les actuacions és d’un any des de la data de la resolució de concessió i, per a casos justificats, fins a un màxim de divuit mesos.

El termini per a la presentar les sol·licituds finalitza el 23 de maig de 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei ACC – Ajuts a productors de materials vegetals de reproducció per inversions de bioseguretat en vivers.

X