Es publica el servei “SOC – Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica 2022” a EACAT

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica), per a l’any 2022 (ref. BDNS 634312).

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 15 de setembre de 2022.

Trobareu més informació a les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei SOC – Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica 2022.

X