Es publica el servei “ACA – CIS008 – Subvencions transport d’aigua amb vehicle cisterna o execució d’obres d’urgència” a EACAT

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) obre la convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l’execució d’obres o actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua (ref. BDNS 632687).

El termini de presentació de sol·licituds i justificació finalitza el 31 d’agost de 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei ACA-CIS008 – Subvencions transport d’aigua amb vehicle cisterna o execució d’obres d’urgència.

X