El tràmit “Subvencions per als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat” s’ha publicat a EACAT

El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, obre la convocatòria de subvencions, en l’àmbit de les arts, per als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat per al període 2022-2023 (ref. BDNS 636104).

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza a les 14 h del 4 d’octubre de 2022.

Podeu trobar les bases reguladores d’aquesta línia de subvencions al web del Departament de Cultura

Per descarregar-vos el formulari de sol·licitud i els documents annexos (pressupost i projecte), heu d’anar a Tràmits, Catàleg de tràmits, Departament de Cultura, CLT – OSIC – Subvencions – Arts escèniques, música i arts visuals.

X