El tràmit “Subvencions en espècie per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors de l’àmbit de les lletres” es publica a EACAT

El Departament de Cultura, a traves de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, obre la convocatòria de subvencions en espècie per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors de l’àmbit de les lletres.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 d’octubre de 2022.

Podeu trobar les bases reguladores d’aquesta línia de subvencions al web del Departament de Cultura.

Per descarregar-vos el formulari de sol·licitud i els documents annexos (pressupost i projecte), heu d’anar a Tràmits, Catàleg de tràmits, Departament de Cultura, CLT – OSIC – Subvencions – Lletres.

X