El tràmit “Subvencions a l’organització d’activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars” es publica a EACAT

El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, obre la convocatòria de subvencions, en l’àmbit de les arts, a l’organització d’activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l’any 2022 (ref. BDNS 618988).

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 28 d’abril de 2022 a les 14 h.

Trobareu més informació sobre la seva normativa en el web del Departament de Cultura.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al tràmit Subvencions a l’organització d’activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars del servei CLT – OSIC – Subvencions – Arts escèniques, música i arts visuals.

X