El servei “SOC – Subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries 2022” es publica a EACAT

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya obre la convocatòria per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Lleida (SOC – CAMPANYA AGRÀRIA A LLEIDA) (ref. BDNS 620042).

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 2 de maig de 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei SOC – Subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries 2022.

X