El servei “SOC – Subvencions en el marc del projecte Treball als barris 2022” es publica a EACAT

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 634314).

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 15 de juliol de 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei SOC – Subvencions en el marc del projecte Treball als barris 2022.

X