El servei “SOC – Subvencions en el marc del Projecte Treball a les comarques 2022” es publica a EACAT

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les Comarques (SOC-Projecte Treball a les Comarques) (ref. BDNS 637553).

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 15 de juliol de 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei SOC – Subvencions en el marc del Projecte Treball a les comarques 2022.

X