El servei “SOC – Subvencions destinades al finançament del Programa Orienta (SOC-ORIENTA) 2021” s’ha publicat a EACAT

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria, per al 2022,a la concessió de subvencions destinades al Programa Orienta (SOC-Orienta) (ref. BDNS 618529).

El Programa Orienta és un servei personalitzat d’orientació professional i d’acompanyament a la inserció per millorar l’ocupabilitat de les persones demandants d’ocupació i facilitar la seva inserció laboral.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 28 d’abril de 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei SOC – Subvencions destinades al finançament del Programa Orienta (SOC-ORIENTA) 2022.

X