El servei “JUS – Subvencions per a projectes de recuperació de la memòria democràtica 1931-1980. Actuacions 2020-2021” s’ha publicat a EACAT

El Departament de Justícia obre el termini per a la justificació de les subvencions dels àmbits 1, 2 i 3 a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980, per a actuacions desenvolupades els anys 2020 i el 2021.

El termini per a la presentació de les justificacions de despesa finalitza el 23 de febrer de 2022.

Els ens locals hauran de presentar el formulari de justificació així com la documentació referida a les bases reguladores, especialment la inclosa en els apartats 19.2 c), certificat de l’interventor/a, així com la declaració responsable del beneficiari amb el contingut mínim establert a l’apartat 19.2 d), entre d’altra documentació. Reviseu la secció d’annexos del formulari i en cas de ser necessari, es pot fer servir també el formulari d’aportació de documents.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei JUS – Subvencions per a projectes de recuperació de la memòria democràtica 1931-1980. Actuacions 2020-2021.

X