El servei “JUS – Premis de l’Observatori Català de Justícia en Violència Masclista 2022” es publica a EACAT

L’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista obre la convocatòria d’una nova edició dels Premis a treballs d’investigació, iniciatives i pràctiques orientats a l’erradicació de la violència masclista en l’àmbit de justícia, i el reconeixement a una llarga trajectòria professional pionera en aquest camp.

S’han establert sis premis, repartits en tres categories, per premiar treballs i iniciatives realitzats, desenvolupats i/o finalitzats durant l’any 2021:

  • – Categoria A. Treballs d’investigació: tesis doctorals (no publicades), treballs finals de grau o màster i treballs de recerca.
  • – Categoria B. Iniciatives i pràctiques orientades a l’erradicació de les violències masclistes en l’àmbit de la justícia impulsades per ens, particulars, institucions i organismes públics o privats.
  • – Categoria C. Reconeixement a una llarga trajectòria professional pionera en aquest camp. (categoria no oberta a presentar sol·licituds)

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza a les 14 h del 19 d’agost de 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei JUS – Premis de l’Observatori Català de Justícia en Violència Masclista 2022.

X