El servei “INT – Convenis d’adhesió a la Xarxa RESCAT d’Ajuntaments amb AVPC (DGPC)” es publica a EACAT

Es posa en marxa el servei per a la tramitació de convenis d’adhesió a la Xarxa RESCAT amb la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior per part d’ajuntaments amb associacions de Voluntariat de Protecció Civil.

Aquest servei és el canal de tramitació dels convenis amb ajuntaments amb associacions de Voluntariat de Protecció Civil. L’Ajuntament sol·licita l’adhesió, o bé la renovació, a la Xarxa RESCAT mitjançant un formulari.

La Direcció General de Protecció Civil comunica i tramet l’esborrany del conveni que ha de validar i signar l’entitat. Si és necessari, fa el requeriment de documentació i, per finalitzar, tramet el conveni signat per ambdues parts.

A partir d’ara ja no es podrà utilitzar la tramesa genèrica per comunicar ni trametre la documentació associada a la tramitació d’aquests convenis.

X