El servei “ICEC – 2022 – Subvencions per a festivals de música d’alt interès cultural” es publica a EACAT

S’ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a festivals de música d’alt interès cultural (ref. BDNS 635468).

El període per dur a terme les activitats subvencionades és de l’1 d’octubre del 2021 al 30 de novembre del 2022, tots dos inclosos.

Les entitats locals o universitats públiques poden presentar sol·licituds del 6 al 19 de juliol del 2022.

Normativa a aplicable

X