El servei “ICAEN – Sol·licitud de subvencions al Programa d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia” s’ha publicat a EACAT

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha obert una línia d’ajuts de 26,5 milions d’euros per incentivar la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia. La convocatòria, dotada amb recursos dels fons europeus Next Generation, pretén accelerar la transició energètica a Catalunya.

Aquesta línia té com a objectiu impulsar la instal·lació d’equips de biomassa, solar tèrmica, aerotèrmia, geotèrmia i petites xarxes de calor. Se’n podran beneficiar empreses, autònoms, administracions públiques i entitats sense ànim de lucre.

El termini de sol·licitud s’inicia el 2 d’agost de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2023 o quan s’exhaureixin els fons disponibles.

El total dels ajuts ascendeix a 26,5 milions, que es divideixen en 2 programes d’incentius. El programa 1 per a les empreses, autònoms i entitats que realitzen activitat econòmica i el programa 2 per a les administracions públiques i entitats que no realitzen activitat econòmica.

La convocatòria destina 18,54 milions d’euros al programa 1 i 7,95 milions d’euros al programa 2.

Per al programa 1 l’ajut serà del 45%, 40% o 35% del cost subvencionable del projecte en funció de si és, respectivament, una petita, mitjana o gran empresa. Per al programa 2 la intensitat de l’ajut serà del 70% el cost subvencionable del projecte. En ambdós casos, es contempla un increment addicional de l’ajut del 5% per als municipis de fins a 5.000 habitants.

Trobareu més informació en l’espai web de l’ICAEN.

Per tramitar aneu a Tràmits, i concretament, en el servei ICAEN – Sol·licitud de subvencions al Programa d’intensius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia.

X