El servei “EDU – Subvenció pel desenvolupament de programes de formació inserció (PFI). Curs 2022-2023” es publica a EACAT

El Departament d’Educació obre la convocatòria de subvenciona centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2022-2023 (ref. BDNS 633222).

Els PFI estan dirigits a joves de entre 16 i 21 anys, que no han obtingut el títol de la ESO. Els requisits que han de complir els centres educatius, els programes i els alumnes es troben a les bases reguladores 3, 4 i 5 respectivament.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 7 de juliol de 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei EDU – Subvenció pel desenvolupament de programes de formació inserció (PFI). Curs 2022-2023.

X