El servei “EDU – Subvenció als ajuntaments de Catalunya, destinades al finançament de les OMEs. Curs 2021-2022” s’ha publicat a EACAT

El Departament d’Educació ha publicat la convocatòria de subvencions als ajuntaments de Catalunya, per al finançament de les oficines municipals d’escolarització (OMEs).

La finalitat de la subvenció és col·laborar en les despeses de funcionament de les OMEs, per tal que aquest òrgan gestioni la informació, l’acompanyament i la tramitació de les sol·licituds en els diferents procediments d’admissió i les altres funcions que li han estat encomanades per la legislació vigent.

El termini per a la presentació de les sol·licituds, la justificació i la documentació corresponent va de l’1 al 23 de setembre de 2022.

Els requisits que han de complir els ajuntaments es troben a les bases reguladores 2 i 3 respectivament.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei EDU – Subvenció als ajuntaments de Catalunya, destinades al finançament de les OMEs. Curs 2021-2022.

X