El servei “EDU – Implantació Primer Cicle d’Educació Infantil a les Escoles Rurals” s’ha publicat a EACAT

El Departament d’Educació obre el termini per presentar sol·licituds per a la implantació del Primer Cicle d’Educació Infantil a les Escoles Rurals.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’1 d’abril de 2022.

Per tramitar la sol·licitud heu d’anar a Tràmits, Catàleg de tràmits, Departament de d’Educació, EDU – Implantació Primer Cicle d’Educació Infantil a les Escoles Rurals.

X