El servei “EDU – Finançament de despeses de funcionament i de personal dels centres docents de titularitat de corporacions locals” s’ha publicat a EACAT

Entra en funcionament el servei específic de Finançament de despeses de funcionament i de personal dels centres docents de titularitat de corporacions locals i ja podeu fer la tramesa de dades al Departament d’Educació.

Per tramitar la comunicació heu d’anar a Tràmits, Catàleg de tràmits, Departament de d’Educació, EDU – Finançament de despeses de funcionament i de personal dels centres docents de titularitat de corporacions locals.

X