El servei “EDU – Comunicacions amb el Departament d’Educació sobre transport i menjador escolar” es publica a EACAT

El Departament d’Educació publica el servei EDU – Comunicacions amb el Departament d’Educació sobre transport i menjador escolar.

L’objectiu és unificar el canal d’entrada i sortida de totes les comunicacions referents als serveis de menjador i transport escolar per tal de simplificar-ne la gestió.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei EDU – Comunicacions amb el Departament d’Educació sobre transport i menjador escolar.

X