El servei “DSO – Reconeixement de formació d’interès en serveis” té canvis en el formulari de sol·licitud

El Departament de Drets Socials actualitza el formulari de sol·licitud del servei DSO – Reconeixement de formació d’interès en serveis.

S’ha actualitzat el tràmit de presentació de la sol·licitud. El nou tràmit usa un formulari html que:

  • – Incorpora les dades que abans constaven en un annex
  • – Pot signar i enviar a tramitar la persona responsable de l’activitat formativa que es sol·licita reconèixer.

El Departament de Drets Socials concedeix aquest reconeixement a les activitats de formació continuada que tinguin per objecte contribuir a la gestió i la difusió del coneixement en l’àmbit dels serveis socials i promoure la qualitat de la formació impartides per fundacions, associacions i altres entitats o organismes de naturalesa pública o privada amb personalitat jurídica i que tinguin l’objectiu d’impartir formació.

Per a més informació podeu consultar l’ORDRE BSF/304/2014, de 17 de setembre, per la qual es regula la concessió del reconeixement de la formació d’interès en serveis socials per a activitats de formació continuada per part del Departament de Drets Socials així com la pagina web del mateix Departament.

X