El servei “ACC – Gestió d’usuaris ANICOM” s’ha publicat a EACAT

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Urbana incorpora en el Catàleg de tràmits el formulari per actualitzar els usuaris de l’aplicació ANICOM amb perfil d’edició.

El proper juny es posarà en marxa la nova aplicació informàtica del Registre general d’animals de companyia, ANICOM.

Fins ara l’accés a l’aplicació era mitjançant un usuari i contrasenya genèrica per ens local. Amb la nova aplicació, l’accés serà singular per a cada persona usuària i es farà mitjançant certificat digital o usuari i contrasenya d’EACAT.

Per tal de configurar els usuaris d’edició i mantenir-los actualitzats, cal emplenar aquest formulari i fer-lo arribar al Registre general d’animals de companyia. Els usuaris amb perfil de consulta no han d’emplenar el formulari.

X