El servei “ACC – Ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables – biogàs i biomassa agrícola (PRTR III RD 948/2021)” es publica a EACAT

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural obre la convocatòria d’ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) dins el Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a l’any 2022 (ref. BDNS 622299).

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 28 de juny de 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei ACC – Ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables – biogàs i biomassa agrícola (PRTR III RD 948/2021).

X