El servei “ACA – CCA002 – Atribucions de fons per al finançament del cànon de control d’abocaments any 2021” s’ha publicat a EACAT

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha obert el termini per a la sol·licitud de les atribucions de fons per al finançament del cànon de control d’abocaments corresponent a l’any 2021, liquidat en l’any 2022 a la conferència hidrogràfica corresponent, per abocaments d’aigües residuals a medi efectuats dins dels límits territorials de Catalunya.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 15 de setembre de 2022.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei ACA – CCA002 – Atribucions de fons per al finançament del cànon de control d’abocaments any 2021 .

X