El servei “ACA – CAA002 – Implantació sistemes control cabals abastament en alta” s’ha publicat a EACAT

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta mitjançant la instal·lació de comptadors (ref. BDNS 606818).

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 24 de maig de 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament al tràmit ACA/CAA002 – Implantació sistemes control cabals abastament en alta.

X