El Departament d’Educació publica el servei de Gestió de convenis d’obres i patrimoni als ens locals

El Departament d’Educació posa en marxa el servei de gestió de convenis d’obres i patrimoni amb els ens locals. L’objectiu és unificar el camí d’entrada i sortida del tràmit amb els ens locals i simplificar-ne la tramitació.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei EDU – Gestió de convenis d’obres i patrimoni del Departament d’Educació.

X