El 94% de licitacions publicades a PSCP pels ens locals i per les universitats durant 2021 van ser electròniques

A principis de l’any 2021 us vàrem compartir a través d’aquest espai que El 85% de les licitacions obertes dels ens locals i de les universitats durant 2020 van ser electròniques. Aquest percentatge s’ha incrementat durant 2021 de manera que l’indicador actual és que el 94% del total de licitacions publicades a PSCP per parts dels òrgans de contractació d’aquests àmbits en que el Consorci AOC implanta el servei (els ens locals i les universitats), requereixen la presentació d’ofertes per mitjans electrònics.

Un total de 1146 ens d’aquests àmbits, han fet ús de la licitació electrònica en les seves publicacions, dels quals 1095 han estat usuaris de les eines de licitació electrònica integrades amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Sobre Digital i Presentació Telemàtica d’Ofertes).

Destaquem també que a nivell general, s’han incrementat les publicacions d’expedients a la PSCP per part del òrgans del món local i les universitats, arribant a un total de 16.479 anuncis de licitació publicats durant l’ant 2021, respecte als 11.162 durant l’any 2020. A aquestes publicacions, s’han presentat, a més a més, 33.903 ofertes a través de les eines de licitació electrònica Sobre Digital i Presentació Telemàtica d’Ofertes, respecte de les 24.997 presentades durant l’any anterior.

Es consolida, així, el compliment de l’obligació legal que pretén garantir el principi de transparència i l’eficiència de gestió en els procediments de contractació i la confiança en l’aplicació dels processos electrònics, tant per part de les administracions públiques catalanes, com per part de les empreses que es presenten als procediments de licitació.

Cal recordar que la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i les seves eines de licitació electrònica, són una iniciativa del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració del Consorci AOC, que es troben en un continu procés d’adaptació als nous requisits i necessitats dels usuaris, facilitant, no només el compliment de la normativa, sinó també l’agilitat i la transparència en la contractació, així com l’eficiència i l’estalvi, tant pels òrgans contractants com per les empreses, a les que eviten els innecessaris desplaçaments pel registre de les proposicions.

X