Disponible la consulta de Poders Notarials a Via Oberta

El Consorci AOC ha incorporat dins del catàleg de dades i documents interoperables, la consulta del servei de Subsistència de Poders Notarials i d’Administradors, que ofereix el Consell General del Notariat, fora de l’àmbit del servei REPRESENTA.

El servei incorpora quatre modalitats de consulta que incideixen positivament en diversos aspectes de la gestió dels procediments administratius davant les Administracions Públiques, donat que estalvia la presentació d’un poder notarial o còpia compulsada, per actuar per mitjà d’un tercer en qualsevol procediment administratiu en que una persona física o jurídica n’és interessada.

Modalitats de consum:

  • Consulta de subsistència de Poders Notarials– El servei permet realitzar consultes sobre la subsistència i la revocació total o parcial d’un poder notarial.
  • Consulta de còpia simple de Poders Notarials – El servei permet obtenir la còpia simple electrònica d’un poder notarial o d’un document que afecti la subsistència d’un poder notarial, mitjançant un CSV (codi segur de verificació).
  • Consulta de Notaris i Notaries – El servei s’encarrega de proporcionar una llista amb la informació relativa amb les dades del notari cercat.
  • Consulta de subsistència d’Administradors – El servei permet comprovar l’estat del nomenament d’un administrador a una societat, si actualment és vigent o bé, si hi ha hagut algun cessament o renúncia.

Aquestes modalitats de consulta del Consell General del Notariat les localitzareu dins del seu prestador: Consejo General del Notariado. Per a conèixer el detall d’aquests serveis i els seus requeriments podeu consultar la Carta de Serveis disponible al web del Consorci.

Documentació d’integració

Per aquells organismes que estiguin o vulguin consumir els serveis del CGN a través de serveis web (fora de pantalles EACAT) tenen disponible i poden descarregar-se la documentació tècnica dels serveis.

X