Disponible el vídeo de la sessió “OGP Catalunya Pla d’acció 2021-2023. Plans d’integritat al món local”

L’Observatori Ciutadà contra la Corrupció va organitzar el passat 6 de juliol una sessió sobre el Pla d’acció 2021-2023 de l’Open Government Partnership Catalunya.

A la sessió hi van participar:

  • Mercè Crosas, secretària de Govern Obert
  • José Maria Marín, responsable de OGP Local
  • Olinda Anía, subdirectora de transparència i grups d’interès de la Secretaria de Govern Obert
  • Ismael Carmona, cap de l’Àrea de Bon Govern i de la Inspecció General de Serveis de Personal de la Secretaria d’Administració i Funció Pública
  • Lluís Corominas, director de la Fundació per a la transparència i Bon Govern de l’Associació Catalana de Municipis
  • Àstrid Desset, directora gerent de l’AOC
  • Itziar González, presidenta de l’O3C

X