Noves consultes a Via Oberta des de l’Hèstia: renda garantida, padró (OV) i altres

Des de l’AOC continuem treballant per facilitar la feina diària a les professionals dels Serveis Socials Bàsics, incorporant aquest pròxim mes d’abril les consultes de Via Oberta disponibles que poden ser de més utilitat:   

Departament de Drets Socials: 

 • Consulta de la Renda Garantida (publicat a mes de febrer per la Generalitat) 

Agència Espanyola d’Administració Tributària: 

 • Obligacions tributàries per a la sol·licitud d’ajudes i subvencions 
 • Renda: modalitats composades a partir del certificat de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF): certificat individual de nivell de renda, certificat de renda per a prestacions socials i certificat de renda per a beques 
 • Pensions públiques exemptes 

Tresoreria General de la Seguretat Social: 

 • Situació de deute 
 • Alta laboral en data 

Així mateix, us informem que si la vostra és una ABSS municipal, també tindreu disponible l’opció de consultar directament el vostre Padró des de l’Hèstia, d’una forma fàcil i àgil, prèvia sol·licitud del servei “Sol·licitud de connexió de les pròpies dades del Padró Municipal d’Habitants per a l’obtenció de volants d’empadronament electrònics (OV Pròpia)” que trobareu a l’apartat “Sol·liciteu el servei“ a la pàgina amb la informació sobre Via oberta de la web de l’AOC. Aquesta opció us aportarà dues millores immediates un cop autoritzada:  

 • Podrà fer-ne ús de la consulta al propi padró qualsevol professional que tingui accés a la vostra Àrea bàsica de Serveis Socials municipal de l’Hèstia, pel simple fet d’haver estat autoritzat a l’accés a l’ABSS (no caldrà que autoritzeu un a un els vostres professionals al servei de Via Oberta) 
 • No tindreu cap decalatge temporal entre la data d’inscripció dels ciutadans i ciutadanes del vostre municipi i el resultat que us retornin les dades, ja que l’actualització és immediata des que es modifica la base de dades del padró municipal 

Les dades que es poden carregar automàticament a la fitxa de la persona, un cop realitzada la consulta a partir del document oficial DNI/NIE/Passaport, són les mateixes que si haguéssiu utilitzat la consulta al Padró a través de Via Oberta: Nom complet, data naixement i edat i adreça de domicili que consta al padró. Amb l’opció de “Copia”, la professional pot escollir si carregar aquestes dades directament a la fitxa personal o no.

Aviat rebreu a Coordinació instruccions detallades de com sol·licitar l’alta a aquestes consultes per poder consumir aquestes dades, amb formularis preemplenats d’exemple i una guia d’ajuda per a la seva correcta gestió.  

Catàleg de consultes a Via Oberta 

Les noves consultes descrites anteriorment s’afegeixen a les quatre consultes de Via Oberta integrades a la Fitxa de Persona de l’Hèstia des de fa anys i que podreu continuar utilitzant com fins ara:  

 • Dades de Padró 
 • Títol de família nombrosa 
 • Títol de família monoparental 
 • Dades de discapacitat 

X