Claus per esmenar una publicació al Perfil del Contractant

Si es necessita fer una modificació sobre una fase publicada al Perfil del Contractant cal fer una esmena. A continuació t’indiquem alguns aspectes clau que t’ajudaran: 

  • Un cop creada la nova versió de la fase, per poder modificar les dades del contracte o els plecs corresponents (des de la pestanya Plecs i altres documents) cal fer clic primer al botó “Desa” de  la nova fase en edició,  per tal que s’activi l’opció per editar els documents adjunts. 
  • No és possible modificar dades bàsiques de l’anunci a través de l’esmena si hi ha una fase publicada (només és permet la modificació de la data de fi de publicació al perfil i a l’eina de gestió). 
  • No és possible afegir o treure lots de la licitació a través del procediment d’esmena. Si l’anunci s’ha publicat erròniament sense lots, per exemple, caldrà que l’òrgan de contractació valori l’anul·lació de l’expedient 

Consulta el detall sobre com esmenar una publicació de PSCP en la següent FAQ: Com es pot fer una esmena? 

X