TSF – Tràmits Contracte Programa – Justificació econòmica de la Fitxa 44 – Dinamitzadors cívics per a l’emancipació juvenil

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF), pel bon desplegament del Contracte Programa, signa addendes amb els ens locals, on es concreten els programes que cada ens local ha de desenvolupar en el seu territori, així com els imports que les parts han d’aportar pel correcte desenvolupament d’aquests programes.

Cada ens local ha de fer una justificació econòmica de la Fitxa 44 – Dinamitzadores cíviques per a l’emancipació juvenil, emmarcada dins del Contracte Programa.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits del Departament i, concretament, al servei TSF – Tràmits Contracte Programa – Justificació econòmica de la Fitxa 44 – Dinamitzadors cívics per a l’emancipació juvenil.

X