SOC – Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2021

El Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, impulsat per la Generalitat de Catalunya i promogut per l’Unió Europea, vol incentivar la contractació laboral en pràctiques de persones joves amb formació i beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb l’objectiu de facilitar-los una ocupació estable i duradora.

La convocatòria per al 2021, en col·laboració amb els ajuntaments, el consells comarcals i entitats sense ànim de lucre constituïdes i amb centre de treball a Catalunya, ofereix que durant un període de sis mesos i a jornada complerta, persones amb titulació en CFGM o CFGS, que han obtingut un Certificat de Professionalitat, o fins i tot graduats universitaris, siguin contractades i prestin els seus serveis sota la modalitat contractual de pràctiques, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de competències i experiència laboral.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 10 de juny de 2021.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei SOC – Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2021.

X