Publicació del servei “SOC – Subvencions per a la realització d’accions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual. Convocatòria 2021” a EACAT

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria del Programa Formació Professional Ocupacional Dual, per al 2021, per a les actuacions d’orientació i acompanyament, de formació i de contractació laboral mitjançant el contracte de formació i aprenentatge.

L’objectiu es fer arribar aquest programa als joves entre 16 i 29 anys en situació d’atur, sense qualificació professional o nivell formatiu baix i amb dificultats d’accedir al mercat laboral,

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 20 de desembre de 2021.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei SOC – Subvencions per a la realització d’accions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual. Convocatòria 2021.

X