PRE – Mapa Municipal de Catalunya

El Departament de la Presidència publica un nou servei per trametre  la documentació oficial del Mapa Municipal. Aquest servei permetrà als ajuntaments disposar de la documentació oficial de les seves línies de terme i/o del seu Mapa Municipal, d’acord amb els articles 37.2 i 38.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei PRE – Mapa Municipal de Catalunya.

X