Neix ParticipaCatalunya.cat, el portal per a especialistes en participació ciutadana

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha presentat el portal per a professionals de la participació, ParticipaCatalunya.cat, dins del marc de la setmana internacional de govern obert.

ParticipaCatalunya.cat és un portal sectorial per a professionals i experts en participació ciutadana de Catalunya que neix amb els objectius estratègics de crear comunitat i compartir coneixement en aquest àmbit. ParticipaCatalunya.cat se suma al projecte TransparenciaCatalunya.cat per completar la visió i missió de país en matèria de Govern Obert.

Es tracta d’un espai virtual de trobada per tots els actors que treballen en matèria de participació ciutadana que té com a principals objectius:

  • Ajudar a identificar i donar a conèixer els actors que treballen en l’àmbit de la participació ciutadana a Catalunya, així com les seves especialitzacions i entorns i instruments d’actuació preferencial.
  • Contribuir a fer explícit el coneixement tàcit d’aquests actors mitjançant la difusió i publicació en obert de tot tipus de recursos i instruments de participació ciutadana –guies i metodologies, procediments i protocols, tecnologia, materials, etc.
  • Crear i dinamitzar comunitats de pràctica i d’aprenentatge per a compartir coneixements i identificar i impulsar estratègies de consens per l’evolució de la participació ciutadana com a disciplina.
  • Difondre activitats sobre participació ciutadana a Catalunya des d’un doble vessant geogràfic i temàtic.
  • Esdevenir un punt de referència sobre l’activitat dels membres de la Xarxa de Governs Transparents, especialment en matèria d’activitats de formació, publicacions, serveis i altres recursos relatius a la participació ciutadana.
  • Facilitar l’adopció a la plataforma Decidim als ens municipals de Catalunya posant-la a la seva disposició de forma centralitzada i sense cost.
  • Facilitar un entorn de proves per als administradors de plataformes Decidim que els permeti familiaritzar-se amb l’eina així com realitzar pràctiques requerides per programes formatius.

Un dels principals actors del ParticipaCatalunya.cat és la Xarxa de Governs Transparents (XGT), de la qual l’AOC en forma part. Aquest portal esdevindrà un punt de referència sobre l’activitat dels membres de la XGT, especialment en matèria d’activitats de formació, publicacions, serveis i altres recursos relatius a la participació ciutadana.

ParticipaCatalunya.cat facilitarà l’accés a la plataforma “Decidim” als ens municipals de Catalunya posant-la a la seva disposició de forma centralitzada i sense cost. Aquesta actuació deriva de l’acord del Plenari de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya de juliol de 2020, d’impulsar la plataforma Decidim Catalunya al món local i la decisió de la Secretaria de Transparència i Govern Obert d’encarregar al Consorci AOC la prestació d’aquest servei. D’aquesta manera es podrà garantir que tots els governs locals de Catalunya tinguin les eines per desenvolupar processos de participació ciutadana, amb un servei compartit, col·laboratiu i sense cost pels ens usuaris, amb especial èmfasi en la realitat dels municipis petits. 

Actualment s’està acabant de definir la governança del nou servei amb els diferents actors, i es preveu que enguany pugui estar disponible pels primers ajuntaments pilot, amb la intenció de començar a oferir el servei al territori a partir del 2022.

X