Nova versió del Webservices del RPC

La passarel·la d’integració del Consorci AOC que permet informar les dades al Registres Públic de Contractes a través de sistemes tercers, s’ha adaptat, durant aquesta setmana, als nous camps incorporats pel Departament d’ Economia a la nova versió del Webservices del servei.

Aquests canvis consisteixen en deixar com a obsoletes dues dades que no cal informar al RPC:

  • Els valors pel camp de compra pública de innovació ja existent (‘innovacio’) passen a ser només ‘S’ o ‘N’. Valors diferents de buit i diferents de ‘S’ o ‘N’ són tractats com ‘S’.
  • Nou camp: motiuAdjudicacioDirecteNoMenor:
  • Necessari quan procAdjudicació és ‘Adjudicacions directes no menors’. Més informació i valors possibles a la documentació.
  • Nou camp plurianualsobrevingut

Podeu trobar el detall sobre la manera d’informar els nous camps des dels gestors d’expedients de contractació a la nova versió del manual d’integració RPC.