Per a qualsevol informació o aclariment podeu adreçar-vos a la bústia de jutjats de pau: jpau.dj@gencat.cat o al telèfon 936344873. També podeu demanar informació al servei territorial corresponent o a la Gerència Territorial de Barcelona Comarques. Finalment, us podeu adreçar al web de Suport d’EACAT, per qüestions que tinguin a veure amb aquesta plataforma.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei JUS – Justificació del mòdul econòmic 2020.