Intervenció programada al servei Representa

El dimecres 6 d’octubre a les 15 hores des del Consorci AOC es realitzarà una intervenció programada que inclou canvis a la missatgeria PCI:

  • consultarRepresentacionsResponsenumRepresentacionsTotal i numPaginesTotal amb minOccurs=0, ja que si hi ha algun errror no es retornara aquests valors.
  • consultarRepresentacionsPersonaResponse > numTotal i numPaginesTotal amb minOccurs=0, ja que si hi ha algun errror no es retornara aquests valors.
  • processarRepresentacioResponse > s’afegeix l’atribut minOccurs=0 a l’element representacio, ja que quan es produeix algun error no es retornarà mai cap representació.
  • consultarRepresentacionsPersonaRepresentantResponse i consultarRepresentacionsPersonaPoderdantResponse > numPaginesTotal i representacions minOccurs=0, ja que si hi ha algun errror no es retornara aquests valors.
  • consultarCatalegResponse > atribut minOccurs=0 a l’element cataleg, ja que quan es produeix algun error no es retornarà mai cap representació.
  • consultarFamiliesResponse > numPaginesTotal i numTotal s’afegeix l’atribut minOccurs=0, ja que quan es produeix algun error no es retornarà mai cap representació.

La documentació actualitzada la trobareu a l’enllaç del Github: 

https://github.com/ConsorciAOC/Representa/blob/master/CHANGELOG.md#octubre-2021

Per a més informació sobre aquest canvi podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors.

X