INT – Informe en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi

A partir del 22 de juny de 2021, hi ha un canvi en el servei de Petició dels informes de prevenció d’incendis, degut a la unificació del servei per tot els municipis on el cos de Bombers de la Generalitat té competència.

Aquest canvi també afecta al formulari de sol·licitud, on s’han realitzat modificacions en els camps d’informació sol·licitats. De manera provisional aquest formulari de sol·licitud d’informe haurà de ser omplert per l’ens local amb la informació aportada pel titular.

Veure el pas a pas del servei en el Manual per als ajuntaments.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei INT – Informe en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi.

X