Finalitza el termini per a la inscripció dels habitatges d’ús turístic al Registre de Turisme, a través del servei “EMT – Comunicació de les dades dels Habitatges d’ús turístic”

El 15/09/2021 és l’últim dia per enviar les dades d’inscripció dels habitatges d’ús turístic (HUTS) al Registre de Turisme des del servei d’EACAT anomenat EMT – Comunicació d’Habitatges d’ús turístic.

A partir d’aquesta data, les persones titulars dels HUTS han de presentar la documentació per a l’habilitació únicament per Canal Empresa. D’acord amb el model implantat ja fa un temps per a tots els establiments d’allotjament turístic i més recentment pels HUTS, la documentació presentada pel titular us arribarà a través d’EACAT mitjançant el servei anomenat Comunicacions Generalitat –Expedients de tercers. També haureu de retornar el full de dades inscriptibles al Registre de Turisme de Catalunya, mitjançant aquest últim servei.

X