Es publica el servei d’Ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE 2021

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) obre la convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya (ref. BDNS 582517).

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 18 d’octubre de 2021.

Trobareu més informació a les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei ARC – Ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE 2021.

X